budget3a v2018-01-12. Design and idea is intellectual property, IP, of DAG Palmertz, Sweden.

När klar, högerklicka: "spara som" eller "skriv ut" (sidan).
Tidigare version Budget3   Senaste version Budget3s

Budget3a. ( Om inkomst: utgift+. Obs: plustecken efter ! )
  ------- Min Anteckning ------  utgifter  summa  n:r