budget3 v2018-01-01. Design and idea is intellectual property, IP, of DAG Palmertz, Sweden.

När klar, högerklicka: "spara som" eller "skriv ut" (sidan).
Nya versionen Budget3a

Lilla Budget 3. ( Om inkomst: utgift+. Obs: plustecken efter ! )
  ------- Min Anteckning ------  utgifter  summa n:r
    
 Totalt:  0  
 Flytta n:r?   upp?  ner?   steg?  

 
    Back Unionen   
 
Vidd text? siffror?