budget3s v2018-01-15. Design and idea is intellectual property, IP, of DAG Palmertz, Sweden.

När klar, högerklicka: "spara som" eller "skriv ut" (sidan).
Back Unionen    Budget3a    Stäng av "Själv-kör" - [Ändra] nere till höger!

Budget3s. ( Om inkomst: utgift+. Obs: plustecken efter ! )
  ------- Min Anteckning ------  utgifter  summa  n:r