Oansvarig utgivare:

pga Yppandefriheten
kan jag inte ta fullt
ansvar för vad som
skrivs på dessa
Nyhetssidor.

dock om Åsiktsbrott
skulle föreligga
ber jag vänligen
vederbörande anmälare
påpeka detta via
email:dag@unionen.de
så kanske jag ev.
kan korrigera
åsyftad text.