änglar (rufs) MP3

Converted for Chrome:


änglar (rufs) MP3


97 vår (swedish)
jag ser ett rufsigt hår
jag frågar inte vem
på vägen som är vår
när ska du hitta hem

två änglar är det sagt
och vinden drar i er
den väg som ödet lagt
vem är det som jag ser

-två änglar vägen går
den väg som ödet lagt
det blåser i ert hår
men staffan håller vakt

-så hör en stalledräng
när månen tittar ner
vem ligger i min säng
vem är det jag tillber